Beschikbare vakken

  • VWO
  • HAVO
  • VMBO TL/GL/KB

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch, Grieks, Latijn

Exacte vakken: Wiskunde A, Wiskunde B, Wiskunde C, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie

Maatschappijvakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, M&O

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Russisch

Exacte vakken: Wiskunde A, Wiskunde B, Natuurkunde, Scheikunde, Biologie

Maatschappijvakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie, M&O

Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans

Exacte vakken: Wiskunde, Biologie, Natuur- en scheikunde I, Natuur- en scheikunde II

Maatschappijvakken: Geschiedenis, Aardrijkskunde, Economie

VWO 2013

HAVO 2014

* verrekend met verwachte percentages